CNC

About us

The DCU Incorporation Programme is the planned coming together of St. Patrick’s College, Drumcondra (SPD), Mater Dei Institute of Education (MDI) and Church of Ireland College of Education (CICE) with Dublin City University (DCU).

This programme reflects the shared vision of the founding institutions. It is also closely aligned with the National Strategy for Higher Education and with recommendations from the Review on Structures for Initial Teacher Education.

The DCU Incorporation Programme will deliver:
  • The largest critical mass of initial teacher education expertise in Ireland.
  • A continuum of teacher education from early childhood through Primary and Secondary to third and fourth Level.
  • An enhanced Faculty of Humanities and Social Sciences that will incorporate the combined strengths of the founding institutions, providing new opportunities for future students.

The DCU Incorporation Programme will build on the complementary strengths of the founding institutions in delivering a differentiated student and staff experience, underpinned by effective implementation of the transformation process.

De thoradh próisis a dtugtar Clár Ionchorpraithe OCBÁC air, táthar ag beartú go mbeidh Coláiste Phádraig, Droim Conrach (CPDC), Institiúid Oideachais Mater Dei (IOMD) agus Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann (COEÉ) mar chuid d’Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Nua (OCBÁC).

Tá an clár seo ag teacht le fís aontaithe na n-institiúidí bunaidh. Tá sé bunaithe ar mholtaí ón Straitéis Náisiúnta Ardoideachais agus an t-athbhreithniú ar na struchtúir maidir le hOiliúint Tosaigh Múinteoirí.

Cuirfidh Clár Ionchorpraithe OCBÁC na forbairtí seo a leanas i gcrích:
  • An tairseach chriticiúil is mó de shaineolas oideachasúil in Éirinn le chéile
  • Contanam d’oiliúint tosaigh agus forbairt ghairmiúil leanúnach do mhúinteoirí agus d’oideoirí thar réimsí iomlán an oideachais ón oideachas luath-óige, oideachas bunscoile, oideachais iar-bhunscoile go dtí oideachas ag an tríú agus an cheathrú leibhéal.
  • Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta méadaithe a bhainfidh leas as na láidreachtaí na n-institiúidí bunaidh.

Tógfaidh Clár Ionchorpraithe OCBÁC ar láidreachtaí na n-institiúidí bunaidh, ag soláthair taithí idirdhealaithe den chéad scoth do mhic léinn agus baill foirne bunaithe ar chur i bhfeidhm éifeachtach an phróisis chlaochluithe seo.

DCU

To find out more about Dublin City University, click below.

Read more

St Patrick’s College, Drumcondra

To find out more about St. Patrick’s, Drumcondra, click below.

Read more

Mater Dei Institute of Education

To find out more about Mater Dei Institute of Education, click below.

Read more

Church of Ireland
College of Education

To find out more about Church of Ireland College of Education, click below.

Read more

Timeline

To find out more about The Incorporation Timeline, click below.

Read more